Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka artroskopické sestavy a dvou kusů laparoskopické sestavy
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka artroskopické sestavy pro Ortopedické oddělení a rovněž 2 kusů laparoskopické sestavy pro Chirurgické a Gynekologické oddělené Nemocnice Písek. Nabízené plnění musí být nové, nepoužité, nerepasované.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.
Místo plnění: Písek
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)
Kontakt: OTIDEA Admin s.r.o.
Mgr. Kateřina Koláčková
+420 604 200 383
zakazky@otidea.cz

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.07.2022 11:00
Datum zahájení: 27.05.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: