Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PAVILON E – IZOLAČNÍ BOXY JIP – 2.NP A 3.NP REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016305
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: 2.NP: Jedná se o stavební úpravy vnitřní dispozice – vytvoření nových místností izolací na oddělení ARO.
3.NP: Jedná se o stavební úpravy dvou pokojů ve 3.NP a vytvořením tří místností izolací na oddělení Interní JIP. Zřízením izolačních boxů umožní hospitalizaci infekčních pacientů přímo na oddělení Interní JIP.
Místo plnění: Jindřichův Hradec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.11.2021 08:00
Datum zahájení: 27.10.2021 09:49
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):