Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nemocniční lůžka
Odesílatel Jana Slámová
Organizace odesílatele Nemocnice Tábor, a.s. [IČO: 26095203]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2022 16:18:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 a 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 a 2


Přílohy
- Nemocnice Tábor_ Lůžka _Vysvětlení ZD č. 1 a 2_signed.pdf (308.42 KB)