Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčiv dle ATC skupin pro JIHNEM (072022)
Odesílatel Zdeňka Nigrinová
Organizace odesílatele Jihočeské nemocnice, a.s. [IČO: 26093804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2022 13:57:39
Předmět Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 ze dne 16. 8. 2022

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 ze dne 16. 8. 2022


Přílohy
- Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 ze dne 16. 8. 2022.pdf (160.15 KB)
- ZD_Upravená_LÉČIVA_JIHNEM (072022) ze dne 16. 8. 2022.pdf (429.80 KB)