Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčiv dle ATC skupin pro JIHNEM (072022)
Odesílatel Zdeňka Nigrinová
Organizace odesílatele Jihočeské nemocnice, a.s. [IČO: 26093804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2022 10:35:36
Předmět Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 ze dne 11. 8. 2022

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 ze dne 11. 8. 2022


Přílohy
- Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 ze dne 11. 8. 2022.pdf (159.65 KB)
- P3ZD_Upravená Technická specifikace ze dne 11. 8. 2022.xlsx (74.98 KB)