Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčiv dle ATC skupin pro JIHNEM (032022) Část 1 R03AK10 VILANTEROL A FLUTIKASON-FUROÁT
Odesílatel Zdeňka Nigrinová
Organizace odesílatele Jihočeské nemocnice, a.s. [IČO: 26093804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2022 16:24:27
Předmět Vysvětlení zadávací dok. č. 2 ze dne 19.5.2022 část 1,2,4,5

Vysvětlení zadávací dok. č. 2 ze dne 19.5.2022 část 1,2,4,5


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dok. č. 2 ze dne 19.5.2022 část 1,2,4,5.pdf (183.22 KB)
- UPRAVENA_P1ZD_RKS JIH LÉČIVA ze dne 19052022.docx (71.46 KB)