Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčiv dle ATC skupin pro JIHNEM (032022) Část 1 R03AK10 VILANTEROL A FLUTIKASON-FUROÁT
Odesílatel Zdeňka Nigrinová
Organizace odesílatele Jihočeské nemocnice, a.s. [IČO: 26093804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2022 12:07:17
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19.5.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19.5.2022


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19.5.2022.pdf (175.36 KB)