Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č. II
Odesílatel Jana Adamová
Organizace odesílatele Nemocnice Tábor, a.s. [IČO: 26095203]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2020 16:37:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - Vysvětlení ZD č. 4

Vysvětlení ZD č. 4 vč. aktualizované zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo 6.1.2020


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.zip (742.19 KB)