Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L01XE26 - KABOZANTINIB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Odesílatel Hana Beznosková
Organizace odesílatele Nemocnice České Budějovice, a.s. [IČO: 26068877]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2019 13:06:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21.10.2019

Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 21.10.2019


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č . 1 z 21.10.2019.pdf (1.14 MB)