Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP – 3. NP PAVILONU A, PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN, 2. ČÁST – 2. NP
Odesílatel Kristýna Soukupová
Organizace odesílatele Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. [IČO: 26095157]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2019 07:42:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Dodat_info_1.pdf (118.88 KB)
- D.1.4.4.2 - Světelně-technický návrh.pdf (1.03 MB)