Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení INTRAVENÓZNÍ KANYLY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
Odesílatel Michaela Michalcová
Organizace odesílatele Jihočeské nemocnice, a.s. [IČO: 26093804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2019 15:46:58
Předmět Upravená příloha s názvem P3ZD

Upravena_P3ZD_Specifikace_soupis_dodavek_cast2_k_DI_1_z_20190625


Přílohy
- Upravena_P3ZD_Specifikace_soupis_dodavek_cast2_k_DI_1_z_20190625.xlsx (15.81 KB)