Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování telekomunikačních služeb pro Nemocnici Tábor, a.s.
Odesílatel Jana Adamová
Organizace odesílatele Nemocnice Tábor, a.s. [IČO: 26095203]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2019 13:32:07
Předmět Vysvětlení zadávací dokuemtance č. 2 vč. příloh

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 vč. některých aktualizovaných příloh zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2 Poskytování telekomunikačních služeb.zip (327.89 KB)