Veřejná zakázka: Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů: Výměna vzduchotechnických jednotek operačních sálů včetně souvisejících stavebních prací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 791
Systémové číslo: P20V00000081
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.09.2020
Nabídku podat do: 12.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů: Výměna vzduchotechnických jednotek operačních sálů včetně souvisejících stavebních prací
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího pavilonu v souvislosti s úpravou VZT zařízení a související stavební práce pro operační sály A, B, C a D včetně stropního upevnění stativů.
Součástí jsou stavební úpravy ve 2.NP a 3.NP (vytvoření nových prostupů stěnami a stropy, podchycení stávajících konstrukcí), demontáž části stávajících zařízení VZT, stavební příprava pro umístění jednotky VZT (podkladní bloky a rám), dále pak technologie nových rozvodů potrubí VZT a nová jednotka VZT na střeše objektu v úrovni 3.NP.
Blíže je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace a výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je také záruční servis blíže specifikován popsán ve Smlouvě o dílo.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré dodávky, práce, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v projektové dokumentace a výkazu výměr a dalších částech zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Strakonice, a.s.
 • IČO: 26095181
 • Poštovní adresa:
  Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy