Veřejná zakázka: SW pro podporu prenatální ultrazvukové diagnostiky s možností propojení do NIS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 370
Systémové číslo VZ: P18V00000126
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.12.2018
Nabídku podat do: 14.01.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SW pro podporu prenatální ultrazvukové diagnostiky s možností propojení do NIS
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka softwarového vybavení, a to SW pro podporu prenatální ultrazvukové diagnostiky s možností připojení do NIS pro HW ambulancí perinatologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném touto Zadávací dokumentací. Předmětem veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 989 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • IČO: 26068877
 • Poštovní adresa:
  B. Němcové 585/54
  370 01 České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-030259

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky